יום עיון משותף של עמך ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

ביום רביעי, 19/4/17 נערך יום עיון משותף של עמך ושל אוניברסיטת בן גוריון בנגב- המרכז הרב תחומי לחקר הזקנה והמרכז הבין-לאומי לאריכות ימים – ישראל, בנושא "חידושים ואתגרים בגרונטולוגיה וגריאטריה: השפעות מאוחרות של השואה בראי המחקר ובשדה הטיפולי" בהשתתפות של כמאתיים אנשי מקצוע. ד"ר דורון שגיא, חבר צוות בעמך באר שבע ואוניברסיטת בן גוריון הציג מודל גרו-פסיכוסוציאלי להערכה וטיפול כוללני בניצולי שואה, כפי שמבוצע בעמך באר שבע. ד"ר מרטין אורבך, המנהל הקליני של עמך שוחח על ההתמודדות עם שאלות קיומיות בטיפול נפשי וגברת סיון בן ארי הציגה טיפול נפשי בבתיהם של ניצולים מרותקים. לסיכום היום המוצלח ציינה רותם שטרית, מנהלת עמך באר שבע והדרום - "השילוב שהוצג בין ההתקדמות במחקר האקדמי בנושאים אלו לעשייה המשמעותית של עמך בשדה הטיפולי היה מרגש. הסינרגיה בין מחקר לשדה, בין האקדמיה לחדר הטיפול ואף הטיפול בניצולים מרותקים בבתיהם היה מעורר השראה" .  

 

בצילום: פרופ' שרה כרמל, ראש המרכז הרב תחומי לחקר הזקנה, אוניברסיטת בן גוריון ונשיאת המרכז הבין-לאומי לאריכות ימים – סניף ישראל, נושאת דברי פתיחה ומברכת את באי יום העיון. תודות לשותפנו ליום זה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

new