עמך באר שבע - "השואה בכל קול ומכחול"

יום הזיכרון לשואה צוין בסניף עמך באר שבע השנה בתערוכה ייחודית בשם "השואה בכל קול ומכחול". מטרת התערוכה הייתה לתת במה לניצולי שואה ממועדון הוותיקים וממועדון העולים דוברי הרוסית,  לבני הזוג של ניצולי השואה וגם לבני הדור השני לבטא את תחושותיהם, זיכרונותיהם והמשמעות שהם נותנים לשואה, מתוך הבנה שכל הקולות חשובים. השתתפותם של חברים ממועדון העולים יוצאי חבר העמים, שפועל בשפה הרוסית, הגיעה מתוך ההבנה שלעיתים קל יותר לעולים לבטא את אשר על ליבם דרך הציור, שהינו אמצעי ביטוי לא מילולי ודרכו יוכל להיווצר שפה משותפת עם מועדון הוותיקים.

הציורים היו על הטווח מציורי שואה קשים,  כדוגמת ציור של האנדרטה בטרבלינקה וציור זיכרונות מאושוויץ, ציורים של העלייה לארץ והמשמעות שלה לאור השואה, וציורים אופטימיים שמסמלים את התקווה לעולם טוב יותר. בנוסף, הוקדש קיר לציורי זיכרונות מטוניס מלפני ואחרי המלחמה.

new