לינקים שימושיים

עמותת עמך עוסקת בסיוע נפשי לניצולי השואה ובני משפחותיהם.

לשירותכם קישורים נוספים לגופים, עמותות וארגונים אשר מסייעים לניצולי השואה.

גופים אלו נועדו לתת מענה לנושא מיצוי זכויות הניצולים, סיוע כלכלי, ומידע מקיף.

 

רשימת לינקים לאתר:

אתר בית לוחמי הגטאות

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה ועידת התביעות

המוסד לביטוח לאומי

המכון ללימודי השואה – משואה  

הקרן לרווחת ניצולי השואה  

הרשות לזכויות ניצולי השואה

יד ושם

'כל זכות' - מידע לזכויות ניצולי השואה בישראל

כן לזקן

לתת

מדריך זכויות לניצולי השואה

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

מרכז מידע לניצולי שואה בישראל

מרכז שמעון ויזנטל

EVZ