The Jewish Federation

פדרציה יהודית של צפון ניו ג'רזי מעשירה בערכי מתן מנהיגות חזקה תוך שיתוף פעולה ואכפתיות, הפועלת בקהילה יהודית תוססת בצפון ניו ג'רזי, ישראל ומדינות אחרות.