UJA Federation of New York

פדרציה היהודיה של ניו יורק, מעודדת תשוקה לחיים ולימודי יהודים, תוך אכפתיות לאנשים במצוקה ומחזקת את הקהילות בניו יורק, בישראל ובעולם.