Fondation pour

הקרן לזיכרון השואה, צרפתמטרתה העיקרית של פעילות הקרן הינה סולידריות ותמיכה לניצולי שואה קשישים. בצרפת, הקרן מממנת תוכניות במרכזי בריאות כדי לעזור לניצולי שואה נזקקים והקמת שירותים ייעודיים: ניהול טיפול ותמיכה חברתית, סיעוד ביתי, שירותים גריאטריים ולחוליי אלצהיימר וכו'.

הקרן לזיכרון השואה גם מסייעת לניצולים בישראל ובמזרח אירופה, בעיקר אלה שמצבם קריטי ביותר, באמצעות תוכניות המופעלות על ידי ארגונים הומניטאריים.