NATIONALFONDS

הקרן הלאומית של הרפובליקה האוסטרית לנפגעי סוציאליזם הלאומי שהוקמו בשנת 1995 כדי להביע את האחריות המיוחדת של אוסטריה כלפי הקורבנות של סוציאליזם הלאומי.