EVZ

קרן זיכרון, אחריות ועתיד, גרמניה הינו ארגון פדראלי גרמני ששם למטרתו מתן פיצוי כספי הומניטארי לעובדי כפייה לשעבר ולאלה שנפגעו על ידי עוולות אחרות מהתקופה הסוציאליסטית הלאומית.

במרכז ובמזרח אירופה ובישראל, הקרן תומכת ביוזמות המחזקות את המאמצים הבינלאומיים והמקומיים כדי לסייע לקורבנות עבודות כפייה ולאלה שנפגעו על ידי עוולות אחרות מהתקופה הסוציאליסטית הלאומית.  הקרן מממנת  פרויקטים המציעים טיפול חברתי ורפואי הגון ואשר תומכים בדיאלוג הבין-דורי.