משרד הרווחה

משרד הרווחה מקיים קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם מרכזי עמך לקידום רווחת ניצולי השואה