שירות יעוץ גרונטולוגי בבאר שבע והדרום

איכות חיים בגיל השלישי

הגרונטולוגיה היישומית עוסקת בהסתכלות רב ממדית על קידום הבריאות ואיכות החיים בתקופת הזקנה תוך התייחסות למושג "בריאות" כשילוב של רווחה פיזית, נפשית וחברתית. זאת בשונה מהגריאטריה, שהיא תחום ברפואה שמתמקד בריפוי מחלות אופייניות בגיל המבוגר. מעבר לטיפול במחלות, האדם המבוגר ובני המשפחה המטפלת, נדרשים לעתים לעזרה בהסתגלות לתקופת הזקנה והבנת הממדים הרגשיים הכרוכים בתהליכי ההזדקנות. כמו כן, ריבוי הרשויות הרלוונטיות לטיפול בזקן (ביטוח לאומי, משרד הבריאות, קופות החולים, רווחה וכו') יוצר בלבול בכל הקשור לחוקים, להטבות, לזכויות ולכלל המידע הנדרש כדי לשמר ולקדם את איכות החיים בגיל השלישי. הייעוץ הגרונטולוגי נועד לעזור לאדם המבוגר ולמשפחתו בהבנת התהליכים הרגשיים ובהקניית הידע הנדרש על מנת לקדם התמודדות מוצלחת עם אתגרי הגיל השלישי, ולסייע בקבלת החלטות חשובות בצורה מקיפה ומושכלת ותוך שילוב בין צרכי האדם המבוגר והמשפחה המטפלת.

ארגון עמך הוא ארגון ארצי המספק מזה כ-25 שנים תמיכה נפשית וחברתית לניצולי השואה ובני הדור השני.  עמך פותח כיום חלק משירותיו הטיפוליים גם בפני כלל האוכלוסייה המבוגרת ובני המשפחות וזאת במסגרת מיזם שנקרא "המרכז לאיכות חיים בגיל השלישי". במסגרת הייעוץ הגרונטולוגי, תיערך אבחנה כוללנית של ההתמודדות עם אתגרי הגיל השלישי באספקטים בריאותיים (כולל תפקוד ושימור קוגניטיבי) נפשיים וחברתיים. בעקבות האבחנה, יבחנו צרכי הפונה (הזקן ו/או המשפחה המטפלת) ויוצעו פתרונות מתאימים הכוללים הפנייה לשירותים נוספים המתקיימים במסגרת הארגון ובתוכם: מועדון חברתי ייחודי (חוגים, פעילויות העשרה, הרצאות וכד') וכן שיחות/קבוצות טיפוליות (פסיכותרפיה) על ידי אנשי מקצוע המתמחים בהתמודדות עם אתגרי הגיל השלישי. במקביל, הפונה ו/או משפחתו, יקבלו יעוץ ועזרה במיצוי זכויות ברשויות השונות, כגון: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, קופות החולים, רווחה, משרד האוצר (לניצולי השואה) וכו'.

דוגמאות לנושאים רלוונטיים לייעוץ

שירותי שיחות טיפוליות (פסיכותרפיה), תמיכה נפשית ויעוץ בתחומים אופייניים להתמודדות בגיל השלישי וביניהם:

-התדרדרות בריאותית ותפקודית

- אבדנים והתמודדות עם אבל  

-השלכות מאוחרות של טראומה (ניצולי שואה ואירועי חיים טראומטיים)

- ירידה קוגניטיבית ודמנציה   

- קונפליקטים בין בני המשפחה המטפלים בזקן  

- שימור וקידום איכות חיים בזקנה

 

עזרה במיצוי זכויות ברשויות (דוגמאות):

קבלת עזרה טיפולית/סיעודית בבית  

- תהליך העסקת עובד זר  

- מעבר לדיור מוגן ולסידורים מוסדיים נוספים (ע"פ המצב הבריאותי/תפקודי)  

- זכויות ניצולי השואה (פניות חדשות לתגמולים ותהליך "החמרת מצב" במשרד האוצר, בקשה וטיפול ברנטות מגרמניה, זכויות ניצולים ברשויות נוספות בישראל)

- זכויות בקופות החולים ומשרד הבריאות  

- התמודדות עם אשפוז והכנה לשחרור-  מבית החולים – שיקום

-  תעסוקה ופנאי (חוגים, טיולים, פעילויות העשרה וכד')  

- השאלת ורכישת אביזרים 

Treatment_Type: 

טיפול - צור קשר