חזון

בחזוננו אנו רואים אנושות אנושית אשר זוכרת את השואה ותזכור אותה לנצח, המתייחסת לניצוליה בכבוד מיוחד ואשר מפיקה מהשואה לקחים כדי למנוע פשעים כאלה בעתיד

בחזוננו אנו רואים את יחסם של העם היהודי ומדינת ישראל

לאדם בכלל ולניצולים בפרט

כדוגמה ומופת לחברה האנושית.

 

עמך – המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה ובדור השני,

שהוקם בשנת תשמ"ז (1987)

בידי קבוצה של ניצולי השואה בראשות מנפרד קלפטר, ז"ל,

פועל בשיתוף ניצולים ומשפחותיהם,

מוסדות מדינת ישראל וארגונים יהודיים ולא-יהודיים מארצות שונות

למילוי חלק מהחובה המוסרית כלפי ניצולי השואה המתגוררים בישראל

על-ידי שיפור רווחתם הנפשית והחברתית לאורך כל חייהם.

 

עמך עושה זאת באמצעות הענקת סיוע נפשי וחברתי

לניצולים מכל הקהילות החיים בישראל,

ומוכן בכל עת לתרום לקידום מטרה זו בקרב הקהילות החיות בתפוצות.

סיוע זה, בעצם קיומו ובתכנו, מבטא כבוד אנושי כלפי הניצולים,

הכרה בסבלם המתמשך

והערכה לעמידתם בשואה, לעובדה שבנו חיים חדשים אחריה ולתרומתם למדינה.

 

עמך פועל גם לשיפור רווחתם הנפשית של אלה מבני דור-ההמשך הזקוקים לכך

על רקע השתייכותם למשפחות הנושאות איתן את הזיכרון הקשה.

 

במהלך חתירתו היומיומית למילוי ייעודו המקורי והעיקרי –

קידום רווחתם הנפשית והחברתית של הניצולים העומדת בראש מעייניו –

שואף עמך להוות מרכז-ידע ייחודי

וגוף מוביל בתחום הטיפול הפסיכו-סוציאלי בטראומה ובזקנה.

 

עמך שואף גם להיות שותף להנצחת זכר השואה, לאזהרה מפני הישנותה

ולחינוך הדור הצעיר בעקבותיה לערכים לאומיים ואנושיים.