ניצולי השואה תורמים ונתרמים

כתבה לרגל יום השואה הבינלאומי
amca in media