לצמוח מתוך הסבל: ניצולי השואה ואתגרי ההזדקנות

כתבתו של ד"ר דורון שגיא שהתפרסמה ב-YNET
amca in media