דבר היושב ראש

שלום רב לכם

ארגון עמך פועל בישראל מאז 1987, השנה שבה יזמו את הקמתו ניצולי השואה מנפרד קלפטר – היושב-ראש הראשון, פרופ' חיים דסברג, ד"ר נתן דורסט ונח פלוג.  עמך קיבל על עצמו את המשימה שהיא "הסמן הימני" של כל המשימות המוסריות בדורנו: הושטת סיוע לניצולי השואה החיים בינינו, עד 120.

ארגונים ויחידים רבים משתדלים לתמוך בניצולים. בתוך מועדון מכובד זה יש לעמך ייחוד: רק אנחנו  מתמחים ברמה המקצועית ביותר בסיוע בתחום הרגשי, הלא הוא מרכיב אישיותם וחייהם של הניצולים שנפגע מהשואה יותר מכל מרכיב אחר.  רק אנחנו מושיטים לניצולים שירותים מגוונים: טיפול נפשי, מועדונים חברתיים-שיקומיים וביקורים קבועים של מתנדבים. רק אנחנו מפעילים סניפים ושלוחות בכל רחבי הארץ.

העובדים והמתנדבים בעמך מושיטים סיוע גם לבני משפחותיהם של הניצולים, וכן לקבוצות אוכלוסייה נוספות שמומחיותם של מטפלינו יכולה להועיל להן. בחזוננו אנו רואים חברה צודקת ומלאת חמלה, ואנו משתדלים לתרום לקידומו של רעיון גדול זה.

כבני אדם אנושיים, כיהודים וכישראלים נוסיף לתמוך בניצולי השואה. במידה הצנועה שאנו מבינים לליבם כאבם – כאבנו, ומילוי צרכיהם הנפשיים והחברתיים הוא חובתנו. ניצולים יקרים, אנחנו מחבקים את כולכם.

 

בברכה,

אריה ברנע

יושב ראש הוועד המנהל