אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2019 בעמך ירושלים