טיפול זוגי ומשפחתי

בעמך ניתן מקום חשוב לטיפול זוגי ומשפחתי. לרוב, מצבו הנפשי של אדם משפיע על סביבתו הקרובה ועל מערכות היחסים שלו בתוך המשפחה. אנו מאמינים כי טיפול המשלב את הקרובים יכול לסייע למשפחה כולה.

בעמך אנו מבינים כי לא רק ניצולי השואה יכולים להיעזר בטיפול נפשי אלא גם הסביבה התומכת והקרובה להם. טראומת השואה משליכה גם על מערכות היחסים שהניצולים מקיימים עם הקרובים להם כגון בני זוגם, ילדיהם וגם נכדיהם.

Treatment_Type: 

טיפול - צור קשר