הייתי שחקנית מלידה. ככה שרדתי את השואה - סיפורה של בלה קופטש מעמך רמת גן

עברתי את טראומת השואה. היום אני מאושרת

כבר בגיל שמונה היא הבינה שגורלה נתון בידיה בלבד, ובעזרת כוח רצון, יוזמה וכשרון הצליחה לשרוד את השואה וגם את מותו הפתאומי של בעלה בישראל. סיפורה מעורר ההשראה של בלה, אישה חזקה אז – וגם היום

amca in media