הרשות לזכויות ניצולי שואה

הרשות לזכויות ניצולי שואה, שבמשרד האוצר, מעניקה מימון לצרכי טיפול נפשי, עבור ניצולי שואה 

המוכרים על ידה כנכי רדיפות הנאצים. לקבלת טיפול ניתן לפנות למרכזי עמך.