השבת רכוש נספי השואה

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה אשר מושתתת על עשיית צדק היסטורי, באמצעות איתור נכסי נספי שואה והשבתם ליורשים החוקיים. נכסים שלא נמצא להם יורש, מועברים למטרות סיוע לניצולי שואה נזקקים, למוסדות חינוך ולמטרות הנצחת זכר השואה, תוך מתן עדיפות לסיוע לניצולים. טיפולי בית נפשיים הניתנים על ידי פסיכותרפיסטים של עמך זוכים למימון באמצעות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.