המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מפנה מי שהוגדר כנפגע פעולת איבה, וכן אנשים אשר נחשפו לאירוע בטחוני 

מעורר חרדה, למרכזי עמך, לצורך קבלת סיוע מידי ולטיפול נפשי.