לאומית

קופת חולים לאומית, מבוטחי השב"ן (שירות בריאות נוסף) יכולים לבקש הפנייה והתחייבויות 

מהקופה עבור טיפול נפשי במרכזי עמך.