מכון טכנולוגי חולון

המכון הטכנולוגי חולון מתמקד בהוראת מדעים, הנדסה טכנולוגיה ועיצוב.  סטודנטים המעוניינים 

בשירותי ייעוץ וטיפול נפשי יכולים לבקש הפנייה למרכז עמך בחולון.