הקואליציה הישראלית לטראומה

הקואליציה הישראלית לטראומה (ע"ר) הינה קואליציה של תאגידים ויחידים העוסקים בתחום החוסן, 

הערכות לחירום ומענה פסיכו-סוציאלי. בארגוני הקואליציה מאות אנשי מקצוע ואלפי מתנדבים 

בפריסה ארצית רחבה. מטרת הקואליציה היא לקדם את תחום ההתמודדות והמניעה של תסמינים 

פוסט טראומטיים, ותחום ההיערכות לשעת חירום בישראל, ולהפעיל תכניות לתמיכה בזמן חירום 

ולשיקום לאחר מצבי חירום. כל זאת ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה והרשות המקומית. 

 עמך הייתה בין הארגונים המייסדים של הקואליציה הישראלית לטראומה, אשר הוקמה בסיועה של 

פדרציית ניו יורק בשנת 2001. עמך הובילה מספר רב של פרויקטים במסגרת הקואליציה, בישראל 

וברחבי העולם. אלישבע פלם אורן מייצגת את עמך בוועד המנהל של הקואליציה הישראלית 

לטראומה.