ראשון לציון

כתובת: 
רח' ז'בוטינסקי 16, ראשל"צ 7522903
טלפון: 
03-6225301
פקס: 
03-9665160
מנהלת מרכז ראשון לציון: הגב' אורלי טרצ'יטסקי

טאבים אנכיים

דרכי הגעה

אוטובוסים: 14,10,5

פעילויות קבועות

כל יום ראשון בין השעות 15:00-16:00
קפה וחברותא
כל יום שלישי בין השעות 15:00-1600
קפה וחברותא
כל יום שישי בין השעות 9:00-10:00
קפה וחברותא

פעילויות מיוחדות

Branches Map Blocks