אתם נס החנוכה

מסיבת חנוכה מרגשת בסניף עמך מוצקין

כתבה שהתפרסמה בעתון הד הקריות בתאריך 7/12/18

amca in media